PRIHODNOST
VIZIJA IN SMERNICE

Želimo biti najboljša izbira pri kupcih, kar bomo dosegli z nenehnim izboljševanjem proizvodnih procesov, zanesljivostjo dobav, obvladovanjem stroškov, dvigovanjem strokovne ravni sodelavcev, odpravljanjem neugodnih vplivov na okolje, učinkovito rabo energije ter izboljševanjem zdravstvenih, varnostnih in delovnih razmer.

Z nenehnim prizadevanjem za izboljšanje znanja zaposlenih, kot tudi za tehnološki napredek in inovativnost, želimo da je naš razvoj trajen, v skladu s poslovanjem, z našimi potrebami in ne ogroža potreb prihodnjih generacij.

DRUŽBENA ODGOVORNOST
SKRB ZA OKOLJE

Pomen okolja
Okoljska politika skupine Maksim temelji na prepričanju, da sta gospodarska rast podjetja in poslovna uspešnost nedeljivo povezani z družbenim napredkom okolja v katerem deluje.

Visoki okoljski standardi
Podjetja v skupini Maksim se zavedamo teh izzivov, zato si tudi s postavljanjem visokih okoljskih standardov in s spodbujanjem novih načinov dela in čistejših tehnologij želimo povečati konkurenčnost in inovativnost svojega delovanja ter ustvariti zdravo podlago za nova delovna mesta..