Slider
Uradni podatki
Naziv podjetja: Maksim, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšan naziv: Maksim, d.o.o.
Sedež podjetja: Bežigrajska cesta 6, 3000 Celje
Matična številka: 5311306000
Davčna številka: 34520058
ID za DDV: SI34520058
TRR pri SKBBANKA d.d.: SI56 0311 8100 0514 836
TRR pri NOVAKBM d.d.: SI56 0400 0027 6403 769
TRR pri SPARKASSE d.d.: SI56 3400 0102 2601 136
Družba je registrirana: Okrožno sodišče v Celju št.vložka: 1/00955/00
Osnovni kapital: 3.859.957 EUR
Direktor: Simon Bastl