Slider
Podjetje MAKSIM d.o.o.

je bila ustanovljeno leta 1989. V času od svoje ustanovitve do danes je doživljalo velike programske in organizacijske spremembe, saj se je moralo stalno prilagajati spremenjenim gospodarskim pogojem, da se je lahko obdržalo na trgu.

Ustanovljeno je bila kot čista trgovska družba, ki se je ukvarjalo z grosistično in maloprodajno dejavnostjo. Zaradi spremenjenih razmer na trgu je razširilo svojo dejavnost na storitve in tako pričelo nuditi prodajo intelektualnih storitev vključno z računovodskim servisom.

Danes je v pretežnem delu upravljalska družba, saj je lastnik večjega števila družb, za katere izvaja naloge splošnega strokovnega sektorja.