Slider
PRIJAVA KRŠITEV – zaščita prijaviteljev
ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023; v nadaljevanju: ZZPri) zavezuje podjetja, ki zaposlujejo najmanj 50 zaposlenih k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev.

Povezava do zakona:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri

Ta ravnanja in obveznosti v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev je sprejela tudi družba Maksim (v nadaljevanju: družba).

V kolikor sumite, da je v družbi prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj družbe (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo.

Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z družbo v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.

Za zaupnika znotraj družbe je imenovana: Irena Burkeljca.

Kršitve lahko prijavite preko:

  • elektronski naslov: zaupnik@maksim.si
  • telefonska številka: +386 03 426 32 89
  • Maksim, d.o.o., Bežigrajska cesta 6, 3000 Celje, s pripisom “NE ODPIRAJ – v roke zaupniku za notranjo prijavo”,
  • osebno pri zaupniku po predhodnem dogovoru po telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma poda na obrazcu:
QM.OB.07.02.16/01   Notranja prijava kršitve po ZZPri_M

Vodstvo družbe zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti, ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku.

Pomembni dokumenti za prenos: