Slider
Družbena odgovornost

V skupini Maksim se zavedamo odgovornosti do ljudi in prostora, v katerem delujejo naša podjetja.

  • S številnimi sponzorstvi in donacijami pomagamo tako na športnem kot humanitarnem, kulturnem in umetnostnem področju.
  • Z izobraževanji mladih skušamo nanje prenesti dobre prakse poslovanja in uporabe okolju prijaznih tehnologij ter izdelkov.
  • Posebej občutljivi smo do okoljskega področja, zato v ta namen vlagamo veliko naporov in finančnih sredstev.
Naše vrednote

Uresničevanje potreb kupcev
Uresničevanje potreb in pričakovanj kupcev je največje merilo naše uspešnosti.

Učinkovito vodenje
Učinkovito vodenje je osnova uspešnega poslovanja in rasti vsake družbe in skupine kot celote.

Skrb za zaposlene
Najdragocenejši kapital so motivirani, sposobni in zadovoljni zaposleni z visoko pripadnostjo podjetju. Zagotavljamo socialno varnost vsem zaposlenim z možnostjo osebnega razvoja posameznika.

Skrb za okolje
Zavedanje in skrb za trajnostni razvoj terja tankočutno ravnanje z okoljem. Zavedamo se, da je ohranjanje vitalnosti narave dolžnost in odgovornost slehernega posameznika ter temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naše dejavnosti.

Nosilci razvoja
Želimo biti gibalo razvoja v lokalni skupnosti.

“Naš cilj je poslovna odličnost. Procesi proizvodnje in poslovanja so vzpostavljeni skladno z zahtevami standardov ISO.”